مصاحبه با خانم پروین روحانی

همسر منصور روحانی، وزیر آب و برق و وزیر کشاورزی

 

تاریخ مصاحبه: ۲۷ مارس ۱۹۸۶

محل مصاحبه: آرلینگتون – ماساچوست

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

محدودیت انتشار مصاحبه: سال ۲۰۱۶

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.