مصاحبه با آقای سعید رجائی خراسانی

تحصیلات در رشته فلسفه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل

نماینده دوره‌­های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی

 

تاریخ مصاحبه: ۲۱ دسامبر ۱۹۸۴

محل مصاحبه: نیویورک – نیویورک

مصاحبه‌­کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶