مصاحبه با پیتر رمزباتم (Peter) (۱۹۱۹ – ۲۰۱۰)

سفیر انگلستان در ایران (۱۹۷۱-۱۹۷۴)

 

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

تاریخ مصاحبه:‌ ۱۸ اکتبر ۱۹۸۵

محل مصاحبه: لندن، انگلستان

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و در صورت ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.