گفت‌وگو با دنیس رایت (Denis Wright)

دیپلمات انگلستان در ایران (۱۹۵۳ – ۱۹۵۷)

سفیر بریتانیا در ایران (۱۹۶۳ – ۱۹۷۱)

 

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

تاریخ مصاحبه:‌ ۱۰ اکتبر ۱۹۸۴

محل مصاحبه: ایلسبوری، انگلستان

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و در صورت ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.