مصاحبه با آقای محمد شانه‌چی

تاجر و فعال سیاسی مذهبی

از همراهان نزدیک آیت‌الله طالقانی

 

تاریخ: ۴ مارچ ۱۹۸۳

محل: شهر پاریس – فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴