محمد باهری، نوار ۲۱

روایت‌کننده: آقای دکتر محمد باهری تاریخ مصاحبه: 11 آگوست 1982 محل‌مصاحبه: شهر کان [...]