محمد باهری، نوار ۱۶

روایت‌کننده: آقای دکتر محمد باهری تاریخ مصاحبه: 10 آگوست 1982 محل‌مصاحبه: شهر کان [...]