محمد باهری، نوار ۳۰

روایت‌کننده: آقای دکتر محمد باهری تاریخ مصاحبه: 14 آگوست 1982 محل‌مصاحبه: شهر کان [...]