مصاحبه با آقای اردشیر زاهدی

 

وزیر امور خارجه (۱۹۶۷-۱۹۷۱)

سفیر ایران در انگلستان

سفیر ایران در امریکا

 

تاریخ مصاحبه: ۱۴ ژانویه ۱۹۹۲

محل مصاحبه: مونترو، سوییس

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

محدودیت انتشار مصاحبه: دوره حیات مصاحبه شونده

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.