مصاحبه با آقای اردشیر زاهدی

 

وزیر امور خارجه (۱۳۴۵ ۱۳۵۰)

سفیر ایران در ایالات متحده آمریکا (۱۳۳۸-۱۳۴۰)‌ و (۱۳۵۱-۱۳۵۷)

سفیر ایران در بریتانیا (۱۳۴۱-۱۳۴۵)

وزیر امور خارجه (۱۳۴۵ ۱۳۵۰)

 

تاریخ مصاحبه: ۱۴ ژانویه ۱۹۹۲

محل مصاحبه: مونترو، سوییس

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

متن این مصاحبه پس از درگذشت مصاحبه‌شونده (۱۴۰۰) منتشر شده است.

 

متن کامل مصاحبه