مصاحبه با آقای احمد ضیایی

معاون وزیر اقتصاد (۱۹۶۹-۱۹۶۲)

معاون دانشگاه تهران (۱۹۷۱-۱۹۶۹)

معاون مدیرعامل بانک اعتبار صنعتی (۱۹۷۹-۱۹۷۱)

 

تاریخ مصاحبه: ۲۴ ژوئن ۱۹۸۵

محل مصاحبه: مک‌لین، ویرجینیا

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

محدودیت انتشار مصاحبه: دوره حیات مصاحبه شونده

 

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.