مصاحبه با آقای تهمورس آدمیت

فرزند عباسقلی آدمیت

دیپلمات و عضو وزارت خارجه

سفیر کبیر ایران در شوروی

 

تاریخ مصاحبه: ۱۴ فوریه ۱۹۸۴

محل مصاحبه: بتزدا – مریلند

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

محدودیت انتشار مصاحبه: سال ۲۰۱۴

 

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.