مصاحبه با آقای امیر امیرکیوان

فعال و رهبر کارگری

موسس تشکیلات کارگری وابسته به امکا

(اتحادیه‌ مرکزی کارگران و کشاورزان ایران)

 

تاریخ مصاحبه: ۸ مارس ۱۹۸۴

محل مصاحبه: فورت لودرديل – فلوریدا

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.