مصاحبه با سرلشگر محمد دفتری

رئیس شهربانی در اواخر نخست‌وزیری مصدق

ریاست اداره تسلیحات ارتش

 

تاریخ مصاحبه: ۱۳ مارچ ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: شهر پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳