مصاحبه با مظفر فیروز (۱۲۸۵-۱۳۶۸)

فرزند نصرت‌الدوله فیروز

وزیر کار و تبلیغات در دولت قوام‌السلطنه (۱۳۲۵)

سفیر ایران در شوروی (۱۳۲۶)

 

تاریخ مصاحبه: ۶ دسامبر ۱۹۸۱

محل مصاحبه: پاریس،‌ فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و در صورت ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.