مصاحبه با خداداد فرمانفرماییان (۱۳۰۷-۱۳۹۴)

رئیس بانک مرکزی (۱۳۴۷-۱۳۴۹)

رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران (۱۳۴۹-۱۳۵۱)

عضو شورای عالی پول و اعتبار و شورای عالی اقتصاد

 

تاریخ مصاحبه: ۱۰ نوامبر ۱۹۸۲

محل مصاحبه: کمبریج، ماساچوست

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و پس از ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۱

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۲

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۳

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۴

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۵

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۶

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۷

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۸

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۹

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۱۰

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۱۱

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۱۲

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۱۳

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۱۴

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۱۵

ترجمهٔ نوار شمارهٔ ۱۶