مصاحبه با آقای دکتر حسن صدر حاج‌سیدجوادی

 

نویسنده و مترجم

استاد دانشگاه

روزنامه نگار و سردبیر روزنامه اطلاعات

 

تاریخ مصاحبه: ۳ ژوئن ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴