گفت‌وگو با آقای داریوش همایون

روزنامه‌نگار و مؤسس روزنامه آیندگان

وزیر اطلاعات و جهانگردی ۷۸-۱۹۷۷

معاون ریاست حزب رستاخیز

 

تاریخ: بیست و یکم نوامبر ۱۹۸۲

محل مصاحبه: واشنگتن

مصاحبه کننده: جان مژدهی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷