گفت‌وگو با آقای علی ایزدی

 

از کارمندان وزارت دربار

از همراهان رضاشاه در تبعید

منشی مخصوص شاهزاده اشرف

 

تاریخ مصاحبه: ۲۷ مارچ ۱۹۸۵

محل مصاحبه: شهر پکس، فرانسه

مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی

 

نوار شماره ۱(متن کامل مصاحبه)