مصاحبه با آقای فریدون کشاورز

 

فرزند محمد وکیل‌التجار یزدی تاجر و نماینده مجلس

تحصیلات در رشته پزشکی در فرانسه

از اعضای کمیته مرکزی حزب توده

نماینده مجلس شورای ملی دوره چهاردهم

 

تاریخ: چهارم دسامبر ۱۹۸۲

محل مصاحبه: شهر الکساندریا، ویرجینیا

مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲