مصاحبه با دریادار احمد مدنی

 

دریادار نیروی دریایی ۱۳۴۸

برکناری از ارتش شاهنشاهی ۱۳۵۱

عضو جبهه ملی

فرمانده نیروی دریایی و وزیرجنگ در دولت بازرگان

کاندیدای ریاست‌جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ مصاحبه: ۲ آوریل ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: شهر پوتو حومه پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵