مصاحبه با آقای دکتر اسدالله مبشّری

دانش‌آموخته حقوق

دادستان شیراز

وزیر دادگستری در دولت بازرگان

 

تاريخ مصاحبه: ۲ جولای ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاريس فرانسه

مصاحبه کننده: حبيب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵