گفتگو آقای دکتر غلامرضا مقدم

دکترای اقتصاد از دانشگاه استانفورد

معاون وزیر بازرگانی ۱۹۶۰

معاون ریاست بانک مرکزی ۶۳-۱۹۶۰

مشاور صندوق بین‌المللی پول ۶۹- ۱۹۶۳

قائم‌مقام و معاون سازمان برنامه ۷۳- ۱۹۶۹

 

تاریخ مصاحبه: ۲۶ ژانویه ۱۹۸۳

محل مصاحبه: شهر هیلز بارو- کالیفرنیا

مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴