غلامحسین مصدق (۱۲۸۵ – ۱۳۶۹)

 

پزشک و استاد دانشگاه

فرزند دکتر محمد مصدق

 

تاریخ مصاحبه: ۲ ژوئیه ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس- فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبيب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳