مصاحبه‌ با دکتر موسی موسوی اصفهانی

 

نوه سید ابوالحسن اصفهانی، روحانی و مرجع شیعه‌

نماینده‌ لنجان در مجلس شورای ملی

استاد دانشگاه بغداد

فعال مخالف شاه

 

تاریخ مصاحبه‌: ۱۵ مه ۱۹۸۵

محل مصاحبه‌: سانتا مونیکا – کالیفرنیا

مصاحبه‌‌کننده: شهلا حائری

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵