مصاحبه با آقای امیرخسرو افشار قاسملو

وزیر امور خارجه

دیپلمات و سفیر ایران در آلمان، بریتانیا و فرانسه

 

تاریخ مصاحبه: ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵

محل‌مصاحبه: لندن ـ انگلیس

مصاحبه‌کننده:  حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳