مصاحبه با آقای فلیکس آقایان

فرزند دکتر الکساندر آقایان وکیل و نماینده مجلس

نماینده ارامنه شمال در مجالس ۱۹، ۲۰ و ۲۱

سناتور دوره‌های ۵ و ۶ از تهران

بازرگان و رییس فدراسیون اسکی

 

تاریخ مصاحبه: مارس ۱۹۸۶

محل‌مصاحبه: شهر پاریس، فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲