مصاحبه با آقای محمد درخشش

 

فارغ‌التحصیل دانش‎سرای عالی و دبیر

سردبیر نشریه مهرگان

از مؤسسان جامعه معلمان

نماینده مجلس شورای ملی دوره ۱۸

وزیر فرهنگ ۶۲ـ۱۹۶۱

 

تاریخ مصاحبه: ۲۹ جون ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: چوی‌چیس ـ مریلند

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸