مصاحبه با دکتر فرشته انشاء (رضوی)

پزشک متخصص اطفال و استاد دانشکده پزشکی تهران

از بستگان نزدیک نخست‌وزیر امیرعباس هویدا

 

تاریخ مصاحبه: ۴ مارس ۱۹۸۶

محل مصاحبه: شهر پاریس

مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

 نوار شماره ۱

 نوار شماره ۲