مصاحبه با ارتشبد فریدون جم

تحصیلات نظام در فرانسه

همسر شاهزاده شمس پهلوی

رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران ۱۹۷۱ ـ۱۹۶۹

سفیر ایران در اسپانیا

 

تاریخ مصاحبه: ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱

محل‌مصاحبه: لندن ـ انگلستان

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵