مصاحبه با آقای قاسم لاجوردی

مدیرعامل گروه صنعتی بهشهر

معاون ریس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

سناتور انتخاباتی تهران

 

تاریخ: ۱۹ ژانویه ۱۹۸۳

محل: شهر لوس آنجلس ـ کالیفرنیا

مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳