گفت‌وگو با آقای علیرضا محفوظی (الف- رحیم)

از اعضای سازمان فدائیان خلق

 

تاریخ مصاحبه: هفتم آوریل ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس- فرانسه

مصاحبه کننده: ضیاءالله صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳