مصاحبه با آقای هدایت‌الله متین‌دفتری

 

فرزند احمد متین‌دفتری نخست‌وزیر و سناتور

نوه دکتر مصدق

حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر

بنیانگذار جبهه دموکراتیک ملی

 

تاریخ مصاحبه: ۳۱ مارس ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰