مصاحبه با آقای محمدمهدی سمیعی

 

ریاست بانک مرکزی

ریاست سازمان برنامه و بودجه

ریاست انجمن حسابداران خبره

 

تاریخ مصاحبه: ۸ آگوست ۱۹۸۵

محل مصاحبه: لندن انگلستان

مصاحبه‌ کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳