مصاحبه با آقای خسرو شاکری

از اعضای فعال کنفدراسیون دانشجویان ایران

استاد تاریخ در فرانسه

 

تاریخ مصاحبه: ۲۷ جولای ۱۹۸۳

محل مصاحبه: شهر کمبریج- ماساچوست

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵