مصاحبه با آقای جعفر شریف امامی

 

تحصیل در رشته مهندسی و راه‌آهن در آلمان و سوئد

وزیر راه، وزیر صنایع و معادن

ریاست مجلس سنا

سرپرست بنیاد پهلوی

نخست‌وزیر

 

تاریخ مصاحبه: ۱۳ می ۱۹۸۲

محل مصاحبه: شهر نیویورک- آمریکا

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

(متن این مصاحبه هنوز نمونه‌خوانی نشده است.)

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

ٖنوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰