گفت‌وگو با آقای حبیب نفیسی

معاون وزیر کار ۱۹۴۹-۱۹۴۶

تدوین‌کنندۀ نخستین قانون کار ایران

بنیان‌گذار و رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک

 

تاریخ مصاحبه: اول فوریه ۱۹۸۴

محل مصاحبه: کمبریج – ماساچوست

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷

نوار شماره ۸

نوار شماره ۹

نوار شماره ۱۰