گفت‌وگو با خانم دکتر هما ناطق

تحصیلات دکترای تاریخ از فرانسه

استاد دانشگاه تهران، نویسنده و پژوهشگر تاریخ

 

تاریخ مصاحبه: اول آوریل ۱۹۸۴

محل مصاحبه: پاریس – فرانسه

مصاحبه کننده: ضیا صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶