گفت‌وگو با آقای حسن نزیه

حقوقدان و وکیل دادگستری

از اعضای مؤسس نهضت آزادی ایران

رییس کانون وکلای دادگستری

مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران ۸۰۱۹۷۹

 

تاریخ مصاحبه: ۳ آوریل ۱۹۸۴

محل مصاحبه: شهر پاریس، فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷

نوار شماره ۸

نوار شماره ۹

نوار شماره ۱۰