مصاحبه با آقای سید مهدی پیراسته

 

دادستان تهران

نماینده ساوه در مجلس شورای ملی

وزیر کشور کابینه اسدالله علم

سفیر ایران در عراق و بلژیک

 

تاریخ مصاحبه: ژوئن ۱۹۸۵

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷

نوار شماره ۸

نوار شماره ۹

نوار شماره ۱۰

نوار شماره ۱۱

نوار شماره ۱۲

نوار شماره ۱۳

نوار شماره ۱۴