مصاحبه با آقای ابوالحسن بنی‌صدر

فعال جبهه ملی سوم و از فعالین مخالف شاه در اروپا

از نزدیکان آیت‌الله خمینی

عضو شورای انقلاب و اولین رئیس‌جمهور اسلامی ایران

 

تاریخ مصاحبه: ۲۱ مه ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷

نوار شماره ۸

نوار شماره ۹

نوار شماره ۱۰