مصاحبه با آقای نصرت‌الله امینی

 

ریاست بازرسی نخست‌وزیری در زمان دکتر مصدق

شهردار تهران

وکیل شخصی دکتر مصدق

فعال سیاسی ملی‌گرا

 

تاریخ مصاحبه: ۱۱ مه ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: شهر آناندل ـ ویرجینیا

مصاحبه‌کننده:  ضیاءالله صدقی

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷

نوار شماره ۸

نوار شماره ۹

نوار شماره ۱۰

نوار شماره ۱۱

نوار شماره ۱۲

نوار شماره ۱۳

نوار شماره ۱۴