مصاحبه با آقای دکتر مهدی آذر

فرزند حاج میرزا علی تبریزی، روحانی و نماینده مجلس

فارغ‌التحصیل دارالفنون، دانشکده پزشکی تهران و لیون

پزشک و استاد دانشکده پزشکی تهران

وزیر فرهنگ (۵۳-۱۹۵۲) و سیاستمدار جبهه ملی

 

تاریخ: ۳۱ مارچ ۱۹۸۳

محل‌مصاحبه: شهر نورفولک – ویرجینیا

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷

نوار شماره ۸