مصاحبه با آقای محمد ابراهیم امیرتیمور

 

فرزند علیمردان خان نصرت‌الممالک رییس ایل تیموری و مالک

نماینده طبس در مجلس مؤسسان ۱۹۲۵

نماینده مجلس شورای ملی از طبس، مشهد و کاشمر

وزیر کار و وزیر کشور (۱۹۵۲-۱۹۵۱)

 

روایت‌کننده: آقای محمد ابراهیم امیرتیمور

تاریخ مصاحبه: بیست‌وپنجم ژانویه ۱۹۸۲

محل‌مصاحبه: لاهویا – کالیفرنیا

مصاحبه‌کننده:  حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲

نوار شماره ۳

نوار شماره ۴

نوار شماره ۵

نوار شماره ۶

نوار شماره ۷

نوار شماره ۸

نوار شماره ۹

نوار شماره ۱۰